พ.อ.ชาญณรงค์  รัตนาจารย์ รอง ผอ.ศพปน.พท. พร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านแม่ข่า เทศบาลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

17187 17190