ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

แผนกเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถนน ราชดำเนินใน,แขวง เขต พระนคร,กรุงเทพมหานคร 10200

0-2225-8262 โทรสาร: 0-2225-8262