พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผช.โฆษก กห. กล่าวว่า เมื่อ 8 ก.ย.60 เวลา 10.30 น. พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้เป็นประธานในพิธีอำลาและมอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหาร  ผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ  ณ ต่างประเทศ จำนวน 27 นาย ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 ต.ค.60 โดยมี ปล.กห. และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการกลาโหม

รอง นรม. และ รมว.กห. ได้แสดงความยินดีและมอบเป็นนโยบาย โดยขอให้นายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าภารกิจดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติและกองทัพ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในด้านการป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และขอให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกองทัพ ประเทศชาติ อย่างสมเกียรติ พร้อมทั้งร่วมสร้างความเข้าใจกับมิตรประเทศถึงสถานการณ์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย สู่การพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ซึ่งประเทศไทยยังคงมีนโยบายที่เปิดกว้าง เป็นมิตรและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศ

S_6664908334080_resize S_6664908354554_resize S_6664908364637_resize S_6664908387637_resize S_6664908418815_resize S_6664908433028_resize