รมว.กห.อาเซียน.ลงนามร่วมกัน ในปฏิญญาร่วมด้านความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับโลก ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกห. เปิดเผย ผลการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 11 และ ผลการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 4 ระหว่าง 22 -24 ต.ค. 60 ณ เมืองปัมปังกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่า

การประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 11 เมื่อ 23 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา มี พล.ต.เดลฟิน ลอเรนซานา รมว.กห.ฟป. เป็นประธานการประชุม บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างอบอุ่นและมีมิตรไมตรี โดยรมว.กห.ทั้ง 10 ประเทศสมาชิก และเลขาธิการอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง และติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมา

โดยระหว่างประชุม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกชาติสมาชิกอาเซียน ที่ได้จัดผู้แทนระดับสูงของรัฐบาล เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรใน 26 ต.ค.60 พร้อมทั้ง ได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึง พัฒนาการและแผนงานในห้วงต่อไปของ ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ที่จัดตั้งขึ้นโดย กห.ไทย

ภายหลังการประชุม ที่ประชุม ได้มีพิธีส่งมอบระบบการสื่อสารสายตรงของประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อจากนั้นได้ให้การรับรอง เอกสารแนวความคิดของความร่วมมือในกรอบการประชุมรมว.กห.อาเซียน และได้ลงนามใน ปฏิญญาร่วมด้านความร่วมมือ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับโลก มีสาระสำคัญโดยสรุป

เป็นการประกาศรับรองแผนปฏิบัติงาน 3 ปี ( 2560 – 2562 ) โดยเน้น การคงไว้ซึ่งความสงบสุข เสถียรภาพ ความปลอดภัยและอิสรภาพ. ยึดมั่นในเสรีภาพในการเดินทาง ทั้งทางทะเลและทางอากาศในพื้นที่ทะเลจีนใต้ ความจำเป็นต้องยับยั้งชั่งใจในกิจกรรมที่เป็นปัญหา การเคารพกฎหมายและกระบวนการทางการทูต รวมทั้งการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นระหว่างกัน

โดยสนับสนุน.. ให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถทางทหาร ตอบสนองต่อภัยพิบัติต่างๆด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการส่งกำลังบำรุงร่วมกัน การปฏิบัติงานร่วมกันของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน รวมทั้งคงความต่อเนื่องของความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ดำเนินงานร่วมกัน.. ให้เกิดการปฏิบัติการของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียน การนำระบบโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงมาใช้งาน. แนวทางปฏิบัติร่วมทางทะเลและทางอากาศ ทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายทุกรูปแบบ โดยเน้นย้ำ แสดงออกถึงการสนับสนุนและความจำเป็นในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค รวมทั้ง เสาะหา.. ความคิดริเริ่มใหม่ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือระหว่างกห.อาเซียน กับองค์กรภาคประชาสังคม. ( CSO ) ในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

ต่อจากนั้น รองนรม.และรมว.กห. ได้หารือทวิภาคี กับรมว.กห.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยแสดงความชื่นชม ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนาน และความสำเร็จของประชาคมอาเซียน ที่ทั้งสองประเทศมีส่วนร่วมก่อตั้ง รวมทั้งเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

22553155_1731100116932177_8301727296688136322_o 22553356_1731100123598843_8623488427612453909_o 22769746_1078476888922370_3691204035050347711_o