22 พ.ย.60 พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ) เพื่อรวมพลังประชาชนในการสร้างความสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาสังคมของประเทศไทย โดยให้ ราชองครักษ์เวร CAT-904 จิตอาสา เป็นแกนนำให้กับกำลังพลจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำลังพลจิตอาสา ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามในพื้นที่ชุมชนสามแพร่ง และชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ

001_resize 002_resize 003_resize 004_resize 005_resize 006_resize 007_resize 196746_resize 196749_resize 196751_resize 196752_resize IMG_3290_resize IMG_3322_resize IMG_4820_resize