4 ม.ค.61 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ร่วมกันทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสังคม และการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา. พร้อมทั้ง ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับมาตรการดูแลความปลอดภัยต่างๆ ของภาครัฐ เป็นผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดวันหยุดยาวที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องคงความต่อเนื่องในการมุ่งสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นความยั่งยืน แม้สถิติอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยต้องนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน มาวิเคราะห์และบริหารจัดการ กำหนดมาตรการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง พร้อมทั้ง ขอให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้และจิตสำนึกการรักษาวินัยจราจรควบคู่กันไป. และกำหนดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทุก 3 เดือน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของประชาชนบนท้องถนนในแต่ละปีให้ได้มากที่สุด

002