26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยร่วมผนึกกำลังต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และร่วมแสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหา