เมื่อ 6 พ.ย. 61 พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ที่ระลึกในนามของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อแสดงความขอบคุณให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จำนวน 6 คน ได้แก่

1. Mr.Brand Middleton ประธานบริหาร บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด
2. นางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานบริหาร บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด
3. นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
4. นางสาวจณิสตา วัฒนมะโน ประธานชมรมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไทยสื่อมวลชน เครือข่ายงานความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ.นครปฐม
5. นายกันตพงศ์ ฐิติพงศ์วัฒนกุล บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6. นายประเดิมสิทธิ์ ศรีชุมพล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพร เอ็กซเพรส

ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

 

165216

165205 165210 165209 165208 165207 165206

165213