พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า พัฒนาการของความรัก ความสามัคคีกันในสังคม มีความคืบหน้ามาตามลำดับ จากความร่วมมือกันอย่างเข้าใจของทุกฝ่ายต่อเนื่องกันมา ซึ่งปัจจัยเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญให้อารมณ์ทางสังคมสงบลง ทุกฝ่ายได้เปิดกว้างและใช้โอกาสที่ผ่านมา ทบทวน ปรับเปลี่ยน เรียนรู้และทำความเข้าใจกันมากขึ้น ต่างเห็นถึงความตั้งใจและปรารถนาดีกันทุกฝ่ายต่อประเทศชาติที่ผ่านมา

ความร่วมมือกันทุกฝ่ายของประชาชนทั้งประเทศในการจัดทำ “สัญญาประชาคม” ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ ที่จะใช้เป็นสัญญาใจร่วมกัน ช่วยเตือนกันเองในวิถีประชาธิปไตย ที่ต่างปรารถนาร่วมกัน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ให้ความสำคัญในการเคารพกันและกัน ทั้งสิทธิเสรีภาพ , ความเสมอภาค , กติกาและกฎหมาย รวมทั้งความแตกต่าง โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน

หลังจาก การนำ “ น้องเกี่ยวก้อย ” มาสคอตปรองดอง เดินหน้าลงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ “ สัญญาประชาคม” กับประชาชนในหลายชุมชนของ กทม.ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นชัด ถึงการตอบรับและความปรารถนาดีต่อกันและกันของคนไทย ที่มีพื้นฐานจิตใจดีงามและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม

ทั้งนี้ “น้องเกี่ยวก้อย ” จะทำหน้าที่พบปะ สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อเนื่องกันไป โดยในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 61 : 0900 จะลงพื้นที่ชุมชนเขตจตุจักร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจะใช้โอกาสนี้ เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ “ ข้ามทางม้าลาย และหยุดรถให้คนข้าม ” การปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น ร่วมเคารพกฏจราจร รวมทั้งใส่ใจความเสมอภาคและสิทธิของผู้ใช้ถนน เพื่อร่วมกันหยุดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน

20180714_091504

20180721_092830

20180901_100444

20181020_094233

20181020_094858

40501178_472700993228576_4232959757930987520_o

S__93659143

S__93659151