IMG_8722 IMG_8727 IMG_8734

 

เมื่อ 15 พ.ย.61 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ นาย Olivier Richard อุปทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคง ณ ศาลาว่าการกลาโหม

โดย นาย Olivier Richard และคณะ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นรม. ได้เดินทางไปร่วมงานรำลึกครบรอบ 100 ปี การยุติสงครามโลกครั้งที่ 1 และการประชุมสันติภาพ เมื่อ 11 พ.ย. 61 พร้อมทั้งยินดีกับ ความร่วมมืออันดีของทุกเหล่าทัพ รวมทั้งการจัดประชุม Thai – French SME Defense & Security Forum ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์และแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของสองประเทศ ในความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ที่จะขยายและมีมากขึ้นในอนาคต พร้อมย้ำว่า ฝรั่งเศส พร้อมสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพอาเซียน และสนับสนุนความร่วมมือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ถึงการสนับสนุนและความร่วมมือทางทหารที่ผ่านมา ทั้งการฝึก ศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งชื่นชมความสามารถของบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของฝรั่งเศส ที่มีมากกว่า 5,000 บริษัท และเชิญชวนเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค โดยขอให้มั่นใจว่า ไทยได้เตรียมความพร้อม โครงการ SMART Visa เพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเข้ามาทำงานใน 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการพำนักอยู่ในประเทศไทย