(วันอังคารที่ 4 ธ.ค 61) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดงานสัมมนา “กิจกรรมอวกาศเพื่อความมั่นคง”ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ

โดย พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์กิจการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ โดยมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจการอวกาศ

2. ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางอวกาศ

3. ความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมสื่อสาร

4. ความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมสำรวจ หรือดาวเทียมถ่ายภาพ

เพื่อสร้างความพร้อมด้านกิจการอวกาศ ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม ให้สามารถนำเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคง รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน

 

3ADD4561-7A25-4028-8132-4387D6C62580 013C5CB3-065D-4EB0-B0AA-E900F14DE9F4 7C10C8D0-55EA-4C41-9974-EEE47B7E378D E8B98333-A0F7-4C68-B747-78F52E98D0F9 257DDC65-8423-4822-95AF-000BA3FB23DE DFB8C72F-6B48-461E-AD10-8B9A68135614