พลตรี ณภัทร สุขจิตต์ เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนประเภทวิทยุในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งจัดการอบรมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนให้ร่วมประชาสัมพันธ์ความมั่นคงร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ม.ค.๕๗