Screen Shot 2562-01-08 at 09.48.49

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

👧🧒👦🎁🎈🎉🍫🍦
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญน้องๆเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ของ สป. ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.62 ตั้งแต่เวลา 0700 ณ อาคารเอนกประสงค์ สป. พื้นที่ศรีสมาน สำหรับกิจกรรมมีการแสดงบนเวที, บูธกิจกรรมต่างๆ, การตรวจสุขภาพ, จัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มต่างๆ และการจับสลากของขวัญ ฟรีตลอดงาน