พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผทพ.เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนปอเนาะญาลันนันบารู เกาะแลหนัง ขณะนี้ยอดนักเรียนกว่า ๔๐๐ คนและได้พบปะแกนนำจิตอาสาญาลันนันบารูจาก จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี ๙๖ ตำบล ยอดจิตอาสากว่า ๒๐๐ คน โดยรับทราบแนวทางการทำงาน  ให้กำลังใจ  และมอบเงินสมทบกองทุนศรัทธาให้กับทีมจิตอาสาไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่

S__23388948 357503 S__23388945 207217 357486 S__23388950