พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) ให้ตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดเดิมและเร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับให้ควบคุมความปลอดภัยทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนความเป็นกลางในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น ให้ประชาชนและนักการเมืองจากทุกพรรคการเมือง สามารถใช้สิทธิ์และทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่
 
ขณะเดียวกัน ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังและติดตามความเชื่อมโยงของกลุ่มอิทธิพลในทุกระดับ ที่สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังการสร้างความรุนแรงในพื้นที่ โดยแสวงประโยชน์จากการลักลอบค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม น้ำมันเถื่อน และการค้ามนุษย์ พร้อมย้ำว่า จะต้องไม่มีข้าราชการท้องถิ่นทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเถื่อน หรือรู้เห็นและสนับสนุนการใช้ความรุนแรงในพื้นที่โดยเด็ดขาด
 
พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ต่างตระหนักถึงภัยยาเสพติด โดยร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา 3 เดือน สามารถทำลายเครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยในพื้นที่ได้จำนวนมาก พร้อมทั้งได้ร่วมกันนำลูกหลานที่ติดยาเสพติด กว่า 12,000 คน เข้าสู่กระบวนการบำบัดและติดตามผลร่วมกันอย่างจริงจัง
c11b80a6fe24c1d55663f0d35af021acb_32552161_190208_0017