นาย จำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบที่ดินในโครงการฯ จำนวน105 แปลง ให้กับประชาชน ณ ที่ทำการด่านบูเก๊ะตา ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศถือเป็นนโยบายของรัฐบาล การออกโฉนดในพื้นที่ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการผลักดันของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อเร่งดำเนินการเวนคืนที่ดินตามโครงการขยายพื้นที่เพื่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้างให้กับด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ. นราธิวาส ซึ่งคาดว่าการเวนคืนที่ดินดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ62 นอกจากนี้ได้แสดงถึงความห่วงใยที่รัฐบาลมีต่อพี่น้องประชาชนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

51832436_549354558915641_9042747775632015360_n 52097710_549354595582304_6900400564920647680_n 52161694_549354648915632_9017724793654345728_o 51773032_549354715582292_3073440835665133568_n 52730257_549354742248956_6265922548274298880_n