พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 1 เม.ย.62 : 1100 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ พล.ท.ฮุน มาเนต รองผบ.ทสส.และผบ.ทบ. กัมพูชาและคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบก

ทั้งสองฝ่ายกล่าวชื่นชม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างกัน ที่มีพัฒนาการใกล้ชิดตามลำดับ โดยมีการจัดประชุมลักษณะทวิภาคีร่วมกันในหลายเวที ทั้งสองฝ่าย ยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะไม่นำปัญหาเขตแดนมามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ พร้อมกับจะร่วมกันใช้กลไกชายแดนที่มี แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยสันติวิธี

พล.อ.ประวิตร’ กล่าวแสดงความยินดี กับพล.ท.ฮุน มาเนต ที่ได้รับตำแหน่ง ผบ.ทบ.และ รองผบ.ทสส. พร้อมย้ำว่า ไทยพร้อมสนับสนุนพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทุกระดับ พร้อมทั้งขอความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติด และผลักดันพัฒนาช่องอานม้าและช่องสายตะกู ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ

พร้อมกับใช้โอกาสนี้ กล่าวถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทย ในการยกระดับความร่วมมือกับ ประเทศเมียนม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบเผาป่า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายร่วมกันในภูมิภาค. โดยขอความร่วมมือกัมพูชา ให้ความสำคัญจัดส่งคณะกรรมการร่วมมือกันผลักดันเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวไปด้วยกัน

พล.ท.ฮุน มาเนต กล่าวย้ำว่า ความมั่นคง ความสุขและสันติภาพของกัมพูชาผ่านมาด้วยความยากลำบาก ขอแสดงความขอบคุณกองทัพไทย ที่ร่วมสนับสนุนผลักดันเสถียรภาพ ความมั่นคงและเศรษฐกิจกัมพูชาที่ผ่านมา สำหรับความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหาหมอกควันและการยกระดับช่องอานม้าและช่องสายตะกู เป็นจุดผ่านแดนถาวร จะเร่งเสนอรัฐบาลกัมพูชา เพื่อผลักดันการแก้ปัญหาร่วมกันโดยเร็ว พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจกับรัฐบาลไทย ในการทำหน้าที่ประธานการประชุมอาเซียนและการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

016 017 018 019