ระหว่างวันที่ 2 – 5 เม.ย.62  กระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน ADSOM และการประชุมเจ้าหน้าที่กลาโหมอาเซียน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา ADSOM – Plus ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนจำนวน 126 นาย

โดยในวันนี้ 2 เม.ย.62 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมหารือทวิภาคี กับประเทศต่างๆ อาทิ นิวซีแลนด์ เมียนมา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซียและรัสเซีย

ขณะเดียวกันก่อนการประชุมทวิภาคี ได้มีการประชุม ADSOM WG ซื่งเป็นการประชุมสรุปและทบทวนหัวข้อจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ จ.ภูเก็ต โดยมี พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผอ.สนผ.กห. เป็นประธานการประชุม

 

IMG_4818_resize IMG_4836_resize IMG_4857_resize IMG_4880_resize IMG_4909_resize IMG_4923_resize IMG_4937_resize IMG_4947_resize IMG-86_resize IMG-103_resize IMG-125_resize IMG-135_resize IMG-136_resize