22 เมย.62 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้กำชับทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแล และกวดขันการฝึกทุกระดับของทหารและตำรวจ ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและอุณหภูมิที่สูงขึ้นในปัจจุบันอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดปัญหาจากโรคลมร้อน ( Heat Stroke )

โดยย้ำ ขอให้ทั้งหน่วยฝึกและหน่วยรับการฝึก ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ ในการการป้องกัน การเฝ้าระวังและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการฝึกทหารใหม่ที่จะมีขึ้นตั้งแต่ต้น พ.ค. เป็นต้นไป  จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจร่วมกันทั้งผู้ฝึกและผู้รับการฝึกในการปรับตัว ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม การออกกำลังกาย และปัจจัยส่วนบุคคลในกลุ่มที่มีความเสี่ยง  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่มีเหตุของการบาดเจ็บและเหตุเสียชีวิต

พร้อมกันนี้ ขอให้สถานพยาบาลของกองทัพทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคลมร้อนในชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้คำแนะนำและบริการประชาชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน จากปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้น

001 002 003