S__58015827

เมื่อ 6 ส.ค.62 ,1330 นาย Asim Iftikhar Ahmad (อะศิม อิฟติคัร อะห์มัด) ออท.สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (ปากีสถาน)/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสแนะนำตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่

พล.อ.ณัฐ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณที่กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ ปล.กห. พร้อมกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานที่ราบรื่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำในระดับรัฐบาลและกองทัพอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการฝึกร่วมระหว่างกองทัพรวมถึงความร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง และความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และได้กล่าวถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นปัจจุบันได้มีร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกองทัพไทยให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

นาย Asim Iftikhar Ahmad ได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานของในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างความปราบปลื่มและยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเยือนได้ระดับต่างๆอีกด้วย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาทางทหารและยินดีให้การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือของทั้งสองประเทศในด้านอื่นๆต่อไป