เมื่อ 8 ส.ค.62 พล.ท.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ /ประธานคณะทำงานประสานงานส่วนราชการ ภาคเอกชนและชุมชนรอบศาลาว่าการกลาโหมและคณะ ร่วมคณะนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว รอง ผอ.สำนักการโยธากทม. สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกทม. ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด และทีมงานสถาปนิกอาสา พร้อมด้วยสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจหลอดวัดราชนัดดาและหลอดวัดราชบพิธเพื่อนำข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่นำไปออกแบบแผนงานพัฒนาปรับปรุง หลอดทั้ง 2 หลอดให้สอดรับกับการพัฒนาคลองคูเมืองเดิมตามโครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ ที่ กห. และ กทม. ดำเนินการอยู่ โดยขณะนี้การออกแบบแผนการดำเนินงานหลักในการพัฒนาคลองคูเมืองเดิมมีความคืบหน้า ซึ่งทาง กทม. จะได้หารือกับ กรมศิลปากรและ คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ และจะส่งให้ กห.โดยเร็วต่อไป
#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ #คลองคูเมืองเดิม