วังช้างแลเพนียดพระนครศรีอยุธยา นำช้าง 10 เชือก เข้าร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานช้าง_2870 งานช้าง_102 งานช้าง_310 งานช้าง_316 งานช้าง_389 งานช้าง_6391 งานช้าง_6696 งานช้าง_7536 งานช้าง_7906 งานช้าง_8027 งานช้าง_8094 งานช้าง_8557 งานช้าง_8562 งานช้าง_8731 งานช้าง_8814 งานช้าง_8869 งานช้าง_9180 งานช้าง_9486 งานช้าง_9605 งานช้าง_9881

นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ประธานชมรมคชบาล กล่าวว่า วังช้างแลเพนียดอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำช้างจำนวน 11 เชือก ร่วมกับคชสารทั่วแผ่นดิน แต่งเครื่องคชาภรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนของชาวคชสารกว่า 200 คน เดินทางเข้าร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยช้าง 10 เชือกของอยุธยา ประกอบด้วย ช้างบริวาร ช้างมโหฬี และช้างนำจะอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ซึ่งช้างทั้งหมดจะเดินขบวนสวนสนามเป็นพาเหรด ก้าวย่างเท้าจำนวน 9 ครั้ง จากนั้นจะหันหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังแล้วหมอบกราบ เป็นเวลา 20 นาที เพื่อแสดงความเคารพและร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรและช้างไทยตลอดมา
การจัดกิจกรรมให้พ่อหลวงครั้งนี้ของวังช้างแลเพนียดอยุธยา ถือเป็นการแสดงความอาลัยและแสดงสัญลักษณ์ ที่ช้างไทยเคยมีโอกาสเข้าถวายงานแด่พระองค์ท่านหลายครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง รวมถึงชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอย่างยาวนาน