logo131ปี_resize

logo-png-1

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์กษัตริย์

รักษ์เอกราช

หลักเมืองสัมพันธ์

ย้ำฝ่ายความมั่นคง เฝ้าระวังภัยสังคม เข้มทำหน้าที่เป็นหลักประกัน ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ตลอดช่วงความสุขเทศกาลปีใหม่ วอนทุกคนมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุบนถนน

เมื่อ 19 ธ.ค. 61 พล.อ.ประ…

รอง นรม.และ รมว.กห. สั่งทุกเหล่าทัพ เกาะติดสถานการณ์นำ้ท่วมภาคใต้ และเร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร…

ติดตามรับชม​”ผู้พันเบิร์ด” พันเอก​ วันชนะ​ สวัสดี ให้สัมภาษ​ณ์​เรื่อง “บทบาทของกระทรวงกลาโหมในประชาคมอาเซียน” ทางรายการรู้กฎหมายสบายใจ

https://www.facebook.com/…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม