ผู้อำนวยการบริหาร Environmental Justice Foundation (EJF) เข้าเยี่ยมคำนับ
รอง นรม. และ รมว.กห.

IMG_1651
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 16 ส.ค.60 เวลา 10.45 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ นาย Steve Trent ผู้อำนวยการบริหาร Environmental Justice Foundation (EJF) และคณะ ณ ศาลาว่าการกลาโหม

นาย Steve Trent ได้กล่าวชื่นชม ทุกหน่วยงานของไทยที่ใช้ความพยายามทุ่มเททำงานร่วมกัน ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ทั้งการแก้ปัญหาด้านแรงงาน ด้านการประมงและด้านการควบคุม โดยเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนทั้ง ด้านงบประมาณ การบูรณาการหน่วยงาน และการบริหารจัดการ และการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนในการแก้ปัญหามาโดยตลอด ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการทางบวกอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้ง เสนอให้ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์เสนอความสำเร็จของไทยในแนวทางการแก้ปัญหา IUU ทั้งนี้ EJF พร้อมให้การสนับสนุนไทยในการทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

พล.อ.ประวิตร ฯ ได้กล่าวขอบคุณ EJF ที่สนับสนุนการทำงานและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา IUU ที่เป็นประโยชน์กับไทยมาตลอด โดยที่ผ่านมา ไทยได้พัฒนาทั้งกฎหมาย การจัดการกองเรือประมงให้มีขนาดที่เหมาะสม การพัฒนาระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง รวมทั้งการคุ้มครองของแรงงานในภาคประมงไม่ให้มีการค้ามนุษย์ ขณะเดียวกัน ไทยสนับสนุนให้การต่อต้านประมงผิดกฎหมาย เป็นวาระที่สำคัญของอาเซียน และผลักดันให้อาเซียนมีนโยบายการประมงร่วมกัน พร้อมกับย้ำว่า ขณะนี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีปัญหา ไปสู่ประเทศต้นแบบของการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ ไทยจะสามารถเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการปฏิรูปภาคการประมงได้ ทั้งนี้รัฐบาล จะยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ EJF ต่อไป