จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๙๙๐ รูป

ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์บริจาคปัจจัย เป็นค่าอัฐบริขาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒๕๕๗๐๕-๐
ชื่อบัญชี “วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร โครงการอุปสมบท ๙๙๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัดพิชยญาติการาม โทร. ๐๒ ๔๓๘ ๑๗๓๗