พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน รอง ปล.กห. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการ “เครือข่ายสีขาว เพื่อความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อ 8 พ.ย.60
23231146_1416295185153565_7409313208801889074_n

23231344_1417974481652302_576837968212774598_n

23244585_1417975108318906_3047374774506949345_n

23319208_1417975038318913_1795260020540530161_n

23319395_1417975194985564_9046566225400981540_n