รางวัลชนะเลิศ
ทีม นนร. กองวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่3-4 จำนวน 10 นายและคณาจารย์ กวย.ฯ ควบคุมทีมโดย พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ ม.ศรีปทุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60
โดยการออกแบบให้รับน้ำหนักสูงสุดโดยใช้วัสดุน้อยที่สุด ด้านสถาปัตยกรรมให้รูปร่างเหมาะสม ด้านวิศวกรรมให้แอ่นตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนัก ด้านเศรษฐศาสตร์ให้ประหยัดมากที่สุด ผลการแข่งขันทีมของนักเรียนนายร้อยได้รับรางวัล ชนะเลิศโดยสะพานหนักแค่ 45.20 กก. รับน้ำหนักสูงสุด 1271 กก. มากกว่าประมาณ30เท่า
ดังมีรายนามนักเรียนดังนี้
ชั้น4
นนร.ธัชพงศ์ ก๋าคำ
นนร.ปริญญา ตอนศรี
นนร.ณรงค์ศักดิ์ มิ่งขวัญ
นนร.ระพีพัฒน์ อุบล
นนร.รณภพ ค่ายหนองสรวง
ชั้น3
นนร. ดิศพงศ์ อากาศเหลือง
นนร.ธนวัฒน์ มั่นใจ
นนร.ฐิติกาน ประทุมสุวรรณ
นนร.ปิยวัฒน์ ทิพมณทาคับ
เดชาพล เพ็งละแก้ว

23415379_1421284264654657_4557080183838666809_o

23550269_1421284274654656_8921087134826159648_o