รอง นรม.และ รมว.กห. สั่งกำชับ กห. สนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. แถลงหลังการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อ 29 พ.ย.60 เวลา 1000 น. ณ ศาลาว่าการกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ได้สั่งกำชับในที่ประชุมสภากลาโหมให้ นขต.กห.และเหล่าทัพ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล ในปี 61 ที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต้องดีขึ้น เป็นระดับเทียร์ 2 และขยายผลไปสู่การพ้นจากกลุ่มประเทศที่ได้รับการตักเตือนให้มีการปรับปรุงแก้ไข ในที่สุดและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศในอนาคต

LINE_P20171122_195549