ออท.สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ รอง นรม. และ รมว.กห.

พล.อ.ต.รังสรรค์ เยาวรัตน์ ผช.โฆษก กห. กล่าวว่า เมื่อ 1 ธ.ค.60 เวลา 10.45 น. นาย Gilberto Fonseca Guimaraes
de Moura (ฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรซ์ เด โมว์รา) ออท.สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล/ไทย เข้าเยี่ยมคำนับ รอง นรม.และ รมว.กห.
ณ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

รอง นรม.และ รมว.กห. ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณที่นาย Gilberto ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและบราซิลอย่างแข็งขัน และยินดีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับบราซิลเป็นไปอย่างราบรื่นตลอด 58 ปีที่ผ่านมา โดยบราซิลเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทหารและตำรวจกับไทย ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาและยินดีร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บราซิลได้จัดให้มี ผชท.ฝ่ายทหาร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล/ไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อประสานความร่วมมือด้านการทหารระหว่างทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

59958