พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการกลาโหมและกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหมภายในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๓๐ก.ย.๕๗