พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้กำชับฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการต่างๆ ให้เดินหน้าดำรงความต่อเนื่องจัดระเบียบสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล
 
โดยย้ำกับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องกำกับกวดขันเจ้าหน้าที่รัฐในทุกหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่และความจำเป็น ต้องรักษาประโยชน์และสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นธรรม โดยต้องไม่ปล่อยปละละเลย หรือ มีการสมประโยชน์ จนเกิดปัญหาการละเว้นปฏิบัติหน้าที่และการทุจริตในหน้าที่
 
ทั้งนี้ ขอให้ร่วมกันสร้างการรับรู้กับประชาชนส่วนน้อย ที่ยังละเมิดกฎหมาย หรือ อาจเข้าใจผิดถือเป็นสิทธิจากความเคยชิน ด้วยการบุกรุก ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะทั้งทางบกและทางนำ้ โดยขอให้เน้นความต่อเนื่องในการทวงคืนผืนป่า , การจัดระเบียบจราจร, การจัดระเบียบทางเท้าและคูคลองสาธารณะ , การจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซด์และรถตู้สาธารณะ , การจัดระเบียบแรงงาน รวมทั้งการจัดระเบียบการบินและการประมง ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน ต้องพิจารณาทางออกและโอกาสกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม
50716