เมื่อ 23 พ.ค.61 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/รอง หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปปฎิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในช่วงเช้าเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.(ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้) ณ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ค่ายสิรินธร อ.ยะริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยในพื้นที่และแจ้งให้ทราบถึงข้อสั่งการ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเข้มงวด กวดขันในการป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดที่มีมากขึ้น หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังป้องกันชายแดน ณ จุดตรวจร่วมไทย- มาเลเซีย ที่ฐานปฎิบัติการบ้านดีดะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ ปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ตลอดจนเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติภารกิจของกำลังพลและช่วยประสานงานการขับเคลื่อนภารกิจของ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

1D7666CA-F012-4804-9EA1-933986FE62EF 9ED62254-679F-4524-B28F-57035148AD92 238298 419053 419360 419361 419363 839416 BB2C810B-48D0-42AD-B8E4-37CE6764BB01 E04FCF76-C407-48E0-BFF9-9960E27B78D5 FC83C395-7F9F-4ACE-A047-5A2D89BD5527 7A021E98-2814-4533-8710-40CA55018CB5 5EDCA5C0-2176-4766-B180-0A8983E985E9