พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมพิธี ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถ.วิภาวดีรังสิตเมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๗