พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้แสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ ที่ร่วมกันทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 31 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนถึง 48,947 ครัวเรือน อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา

โดยขอให้ทุกเหล่าทัพ กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ ให้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคใต้ตอนบน จำนวน 9 จังหวัด ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม  ขอให้พยามร่วมเป็นกำลังใจและเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้นแก่ประชาชนที่เดือดร้อนให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยอย่าให้ถูกตัดขาด ทั้งเสบียงอาหารและเวชภัณฑ์. สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ขอให้ดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎร เส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่  เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว

ซึ่งขณะนี้หน่วยทหารทุกเหล่าทัพในแต่ละพื้นที่ 31 จว.ทั่วประเทศ ยังทำงานร่วมกับ ศบภ.จว. ในการคงความต่อเนื่องให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยสนับสนุนและร่วมกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เรือผลักดันนำ้และใช้เครื่องจักรเปิดเส้นทางเร่งระบายนำ้  การจัดทำแนวกั้นน้ำ การนำเรือท้องแบบสนับสนุนถุงยังชีพ  การจัดยานพาหนะสนับสนุนการสัญจร การใช้เครื่องมือช่างเปิดเส้นทางคมนาคม การจัดชุดแพทย์สนามเคลื่อนที่ การสนับสนุนกำลังพลขนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของขึ้นที่สูง รวมทั้งการสนับสนุนรถครัวสนามและรถประปาสนาม เป็นต้น  โดยทหารยังคงสนับสนุนอยู่ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย

S_8413222412708_resize S_8413222534831_resize S_8413222498795_resize S_8413222463472_resize S_8413222435359_resizeS_8413222699092_resize S_8413222910231_resize S_8413222839903_resize S_8413222800105_resize S_8413222738113_resizeS_8413222934627_resize S_8413223094339_resize S_8413223078434_resize S_8413223013542_resize S_8413222962928_resize