ธ ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ อันสูงค่า

แผ่บุญญา เพื่อชาติชน พ้นทุกเข็ญ

ประมวลกิจ ทรงดำริ ผลิร่มเย็น

ทรงบำเพ็ญ ก่อรากฐาน สานชีวี

 

กลาโหม อัญเชิญพร บวรฤทธิ์

เชิญประสิทธิ์ พระเดชเพิ่ม เฉลิมศรี

น้อมเกล้าฯ เทิด พระเกียรติก้อง ท้องปฐพี

องค์ราชินีสิริกิติ์ฯ ขอจง ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม

(พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ประพันธ์)