พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ ออท.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ณ ศาลาว่าการกลาโหม

ทั้งสองฝ่าย ได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ปีนี้ ครอบรอบ 25 ปี โดยแอฟริกาใต้ ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของไทยในทวีปแอฟริกา นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ ได้กล่าวขอบคุณ ที่ไทยสนับสนุนแอฟริกาใต้ให้สามารถผ่านความยากลำบากมาโดยตลอด ทั้งนี้ แอฟริกาใต้ก็พร้อมจะสนับสนุนไทยเช่นกัน โดยยินดีเข้ามาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานในไทย รวมทั้งการสนับสนุนช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ พร้อมทั้งขอเชิญ รองนรม.และรมว.กห. เยือนแอฟริกาใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพความร่วมมือด้านการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณแอฟริกาใต้ ที่พร้อมให้การสนับสนุนไทยทั้งการค้า การลงทุนและด้านการทหาร โดยยินดีที่ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร ซึ่งจะขยายผลไปสู่ การซ้อมรบร่วมกัน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนงานข่าวร่วมกันต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแอฟริกาใต้ ที่มีความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมากขึ้นที่ผ่านมา โดยยืนยันการดำเนินการตาม Road Map และการจัดการเลือกตั้ง เพื่อการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง สังคมที่ปรองดองและบ้านเมืองที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

IMG_8080

IMG_8084

IMG_8087