ในบ่าย 29 ต.ค. 61 พล.อ.ประวิตร และ คณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การปฏิบัติหน้าที่ของทหารและตำรวจในพื้นที่ ณ มณฑลทหารบกที่ 37 , สภ.เมืองเชียงราย และ สภ.เวียงชัย โดยย้ำกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ ต้องกวดขันและดำรงวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี ขณะเดียวกัน ต้องทำหน้าที่เป็นที่พึ่งหลักด้านความมั่นคง แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม ให้เป็นที่เชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ พร้อม กำชับต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง หรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลโดยเด็ดขาด

รอง นรม. และ รมว.กห. ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ สภ.เวียงชัย และ สภ.เวียงแก่น และกองบังคับการ จว.เชียงราย ที่สามารถสืบ จับและยึดยาบ้า ได้ครั้งละกว่า 10 ล้านเม็ด ต่อเนื่องที่ผ่านมา พร้อมย้ำให้ความสำคัญ งานสกัดกั้นและงานด้านการข่าว มากขึ้น โดยขอให้นำข้อมูลทางสถิติมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและมาตรการเชิงรุกระดับพื้นที่ให้มากขึ้น ทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน โดยเฉพาะกับเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติด อาวุธสงคราม และการค้ามนุษย์ ที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นอย่างผิดสังเกต โดยขอให้ติดตามการเชื่อมโยงทั้งเส้นทางการเงิน และเครือข่ายบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พร้อมกันนี้ ขอให้บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งกำลังทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง โดยสนับสนุนและดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติต่างๆร่วมกันมากขึ้น โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับ การสนับสนุนขับเคลื่อนแก้ปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อความสงบสุขของสังคมในภาพรวม

S__10879016 S__10879020 S__10879022