เชิญชวนเที่ยวงานกาชาด มหกรรมความบันเทิงคู่เมืองไทย
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
ณ สวนลุมพินี เวลา 10.30 – 22.00 น.

“เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล”

S__7430148