พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 5 พ.ย.61,1330 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ได้ให้การต้อนรับ การเยี่ยมคำนับของ นาย Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Patto (ฟรังซิชกู เด อัสซิซ มูไรซ์ เอ คูญา วาซ ปัตตู) ออท.สาธารณรัฐโปรตุเกส/ไทย และคณะ  ณ ศาลาว่าการกลาโหม

ทั้งสองฝ่าย ได้ชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ออท.โปรตุเกส/ไทย ได้เสนอความร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้านการบิน โดยยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการบินและการซ่อมบำรุง กับกองทัพไทย เพื่อพ้ฒนาสู่ความร่วมมือกันมากขึ้นในอนาคต

พล.อ.ชัยชาญ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ถึงพัฒนาการความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ที่ผ่านมา แม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย  พร้อมทั้งขอขอบคุณในการสนับสนุนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการบิน กับกองทัพ  โดยได้เชิญผู้แทนของโปรตุเกสเข้าร่วมงาน Defence & Security 2019 ซึ่งไทยจะเป็นประธานอาเซียนใน ปี 2562

146449 146451