ทุก ๆ วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี วันนี้ถูกกำหนดให้เป็น “วันกองทัพเรือ” ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “กองทัพเรือ” ซึ่งเป็นอีกกองรบหนึ่งที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชนชาวไทย ตั้งแต่สมัยอดีตกาล46489478_1199857490164656_4053856215778721792_o