องค์การสหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

47380433_1209684365848635_6677995815325138944_o