พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้สั่งการให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กทม. โดย “ศูนย์ควบคุมสั่งการและแก้ปัญหาการจราจรในกรุงทพมหานครและปริมณฑล” ร่วมกันเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจราจร ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้การจราจรไหลเวียนเร็วขึ้นและช่วยลดมลภาวะจากฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

โดยย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพัฒนานำระบบควบคุมด้วยสมองกลคอมพิวเตอร์ มาทดลองใช้ในระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) และระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอย่างจริงจัง เพื่อการวิเคราะห์ ปรับแผนแก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน พร้อมกันนี้ให้เร่งศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาจราจรบนถนนวงแหวนรัชดาภิเษก เพื่อลดจุดตัดและการชะลอตัวของกระแสการจราจรที่เชื่อมโยง

สำหรับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าในเส้นทางหลัก เช่น ถนนรามคำแหง ถนนลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน และถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ ที่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน ให้ กทม.กำหนดมาตรการควบคุมมลภาวะฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่เป็นรูปธรรม และประสานขอความร่วมมือทยอยคืนและปรับผิวการจราจรให้มีความราบเรียบ เพื่อมิให้การจราจรสะสมและเกิดการชะลอตัว ซึ่งตามมาด้วยปัญหายานพาหนะชำรุดและเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชน ตระหนักและมีส่วนร่วมแก้ปัญหาจราจรร่วมกัน ด้วยการมีวินัยจราจรและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น พร้อมทั้ง ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญและจริงจังกับการกวดขันวินัยจราจร ควบคู่กับ การจัดการอบรมรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน “ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัย อุ่นไอรัก” แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์ รถตู้สาธารณะและรถแท๊กซี่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุและภาวะฝุ่นละอองบนท้องถนนไปด้วยกัน

50026323_2466545123387669_2130468164394287104_o