พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้กล่าวแสดงความขอบคุณความร่วมมือของทุกส่วนราชการและภาคประชาชน ที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับรัฐบาล ในการแก้ปัญหาภาวะฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในช่วงสภาพอากาศปิดที่ผ่านมา

โดยเฉพาะความร่วมมือกันในมาตรการระยะเร่งด่วน ที่ต่างตระหนักร่วมกันลดแหล่งกำเนิดมลพิษหลัก จากการลดใช้รถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล การหยุดเผาในที่โล่งแจ้ง และการร่วมปรับปรุงโรงงาน เป็นต้น รวมทั้งการเรียนรู้และมีส่วนร่วมป้องกันตนเองในขณะที่รัฐบาลได้ประกาศพื้นที่ควบคุม โดยขอความร่วมมือลดกิจกรรมและคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกับแหล่งกำเนิดมลพิษหลักในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ กทม.และ 5 จว.ปริมณฑล

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโดยทุกส่วนราชการ กำลังผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการระยะกลางและระยะยาวควบคู่กันไป ในการระบายและลดแหล่งกำเนิดมลพิษ เช่น การปรับมาตรฐานการระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเครื่องยนต์และนำ้มัน การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและโครงข่ายการบริการขนส่งสาธารณะ การบริหารจัดการจราจร รวมทั้งการปรับกฎหมายและโครงสร้างภาษีสนับสนุนการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับทุกคน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับกองทัพ ขอให้ยังคงติดตามและเฝ้าระวังมลภาวะจากสภาพอากาศโดยให้สนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือในการชำระล้างถนนและต้นไม้สาธารณะ รวมทั้งการพ่นละอองนำ้ระดับต่ำและการสนับสนุนทำฝนเทียมในพื้นที่ควบคุมต่อเนื่องกันไป เพื่อลดภาวะการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับต่ำที่กระทบต่อประชาชนโดยตรง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นและร่วมติดตามรับข้อมูลจากทางราชการเป็นหลัก ไม่ตื่นตระหนก ร่วมเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนและรับผิดชอบต่อส่วนรวมไปด้วยกัน

165758

68199