เช้าวันนี้ (7 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. กรุงเทพมหานคร จับมือกระทรวงกลาโหม ขุดลอกคูคลอง พัฒนาแหล่งน้ำในคลองหลอด บริเวณวัดราชบพิธ เขตพระนคร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมการรองรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี ของส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยทำการขุดลอกเลน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการกำจัดขยะ และวัชพืชที่ขึ้นอยู่หนาแน่นภายในคลอง และกีดขวางทางเดินน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้น้ำในคลองหลอดพร่องมากจนมีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นเป็นอย่างมาก แต่พอดูดเลนออกไปแล้วทำให้กลิ่นลดลง และยังช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย หากเกิดฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง ถือว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม อีกทั้ง ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

148235 148375 148376 148377 148378 148379 148380 148381 148382 148383 148384 148385 148386 148387