เช้าวันนี้ (วันจันทร์ ที่11 ก.พ. 62) พลโทภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร จัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน และพื้นที่ต่อเนื่อง โดยการตรวจเยี่ยมบริเวณคลองหลอด ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. นี้

โดยเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองหลอดให้น้ำในลำคลองมีความใสสะอาด นอกจากนี้ยังทำการปลูกต้นขนุน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยคงอัตลักษณ์เดิมในช่วงสมัย ร.5

139058 S__52527128 139074 139073 139071 139068 139064