พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง 13 – 14 ก.พ. 62 เพื่อร่วมประชุมคณะ กรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 14 ณ กรุงพนมเปญ
 
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
419576