พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมพิธี ณ ห้องพินิตประชานาถ ภายในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๘