26 ก.พ.62 – กระทรวงกลาโหม จัดการประชุมคณะทำงานฝ่ายกลาโหมจากประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจา วางแนวทางการหารือ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM ครั้งที่ 13 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา หรือ ADMM-Plus ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค.62 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า จ.ภูเก็ต

พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผอ.สนผ.กห. เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน(ADSOM WG) และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา(ADSOM-PLUS WG)ประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายกลาโหมระดับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ
แผนกลาโหมประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ และผู้แทนเลขาธิการอาเซียน เพื่อร่วมกำหนดหัวข้อในการหารือเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม

ทั้งนี้การประชุม ADMM และ ADMM-Plus จะมีการประชุม 4 ช่วงเวลา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งแต่ระดับคณะทำงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับปลัดกระทรวง และระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เริ่มจากการประชุม ADSOM WG และ ADSOM – Plus WG วันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค.62 ณ จ.ภูเก็ต
การประชุม ADSOM และ ADSOM – Plus ในวันที่ 2 – 5 เม.ย. ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่
การประชุม ADMM ครั้งที่ 13 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 ก.ค.62 ณ กรุงเทพฯ ส่วนการประชุม ADMM Retreat และ ADMM – Plus ครั้งที่ 6 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 พ.ย.62 ณ กรุงเทพฯ

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ตลอดปี 62

52634008_966281410245356_1122714312419311616_o