ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ ปิดทองฝังลูกนิมิต วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

และบรรพชาอุปสมบท 108 รูป วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.mod.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 เมษายน 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

วัดกองลม 2.5x4.5 ชุดขาว logo สี 22