เมื่อ 13 มี.ค.62  พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ และถนนบำรุงเมือง ในการตัดแต่งฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่ให้มีทรงพุ่ม ที่สวยงาม ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม บริเวณคลองคูเมืองเดิมทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่โรงแรมรัตนโกสินทร์จนถึงปากคลองตลาด